Akty tematycznie:

Działalność pożytku publicznego
Ilość aktów: 1
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
07-09-2010Pomor.2010.106.2050w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji