Akty tematycznie:

Alkohol
Ilość aktów: 5
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2013.356w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały III/33/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
16-04-2010Pomor.2010.47.843w/s wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czersk
24-08-2004Pomor.2004.96.1715w/s zmiany uchwały Nr III/33/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
05-02-2003Pomor.2003.19.189w/s zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
05-02-2003Pomor.2003.19.191w/s określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.