Akty tematycznie:

Lokale i czynsze
Ilość aktów: 3
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2013.351w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XIII/92/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk
01-01-2008Pomor.2007.163.3200w/s zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk
01-01-2008Pomor.2007.165.3409w/s zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk