Akty tematycznie:

Zagospodarowanie przestrzenne
Ilość aktów: 88
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.2073w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite
Pomor.2015.868w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Starego Urzędu
Pomor.2015.713w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr 300/3 we wsi Rytel
Pomor.2015.486w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Rytlu
Pomor.2015.709w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Krzyż
09-07-2014Pomor.2014.2215w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku
15-05-2014Pomor.2014.1754w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo
13-05-2014Pomor.2014.1726w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wczasowej i Letniskowej we wsi Rytel
01-05-2014Pomor.2014.1545w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk
24-04-2014Pomor.2014.1435w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Wielewskiej w mieście Czersk
01-05-2014Pomor.2014.1546w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Głównej i Cisowej we wsi Malachin
01-05-2014Pomor.2014.1547w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Jatowskiej we wsi Rytel
01-05-2014Pomor.2014.1548w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg
Pomor.2013.1345w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVI/160/96 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy ul. Królowej Jadwigi, od wschodu linią rozgraniczającą projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Pomorskiej w kierunku północnym, od południa uiicą Pomorską jako zmianę dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie
Pomor.2013.1340w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVI//255/97 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmujących fragmenty terenów we wsiach Lubna, Złotowo, Krzyż, Rytel, Konigort, Gutowiec, Pustki, Wieck, Łąg, Łąg Lipki, Kurcze, jako zmian dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk
Pomor.2013.1342w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/236/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w gminie Czersk: część działki nr 687 we wsi Rytel, działkę nr 111/1 we wsi Złe Mięso (soł. Łąg Lipki), działkę nr 286/4 we wsi Zapędowo i działkę nr 389/3Lp we wsi Lutom
Pomor.2013.1348w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XIII/98/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku - ze zmianą „2007”
Pomor.2013.1344w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/228/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk -Śródmieście obejmującej część działki nr 518/10 przy ul. J. Ostrowskiego
Pomor.2013.1341w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXX/338/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty miasta Czersk
Pomor.2013.1343w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VIII/83/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach: nr 337/16, 337/22, 337/26, 337/27
Pomor.2013.1339w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/382/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Czersk - tereny działek o numerach: 400/12, 400/28, 400/29, 400/47, 400/48, 400/49 i cz. 400/54 przy ul. J. Ostrowskiego
Pomor.2013.1512w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/384/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy Czersk
Pomor.2013.1346w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VIII/80/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk obejmujących tereny we wsiach Łąg (w obrębie Łąg dz. nr 72/1, 75 i 76/4, i części dz. nr 74 i 76/3,), Łąg Szyszkowiec (w obrębie Łag Lipki dz. nr 47/10÷20), Gutowiec (w obrębie Krzyż dz. nr 326/2÷6), Rytel (w obrębie Rytel dz. nr 353/12, 514/2, 760/2, 761/2, 765/2), Zawada (w obrębie Wieck dz. nr 181/1) i Złe Mięso (w obrębie Łąg Lipki dz. nr 125/8)
Pomor.2013.1347w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XV/132/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie ewidencyjnym Ostrowite
Pomor.2013.666w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/41/98 Rada Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonach ulic: Królowej Jadwigi, Łosińskiej 41, Mleczarskiej 13, Łukowskiej i Łąkowej w Czersku
Pomor.2013.667w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/39/98 Rada Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku
Pomor.2013.367w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego: we wsi Złotowo działki nr 17, 213/1÷6, 293/1, we wsi Będżmierowice działkę nr 171/5, we wsi Łąg część działek nr 27/1÷12, we wsi Łąg-Lipki działki nr 10, nr 355/5 i część nr 273, we wsi Lubna działki nr 99/2 i nr 168/1, we wsi Malachin działki nr 112/1 i nr 268/3, we wsi Łukowo działkę nr 57/22, we wsi Ostrowite działki nr 228, 229, 500, 542/17, 542/18, 542/30 i część nr 542/31, we wsi Klaskawa działkę nr 180 i część nr 23/2, we wsi Rytel działki nr 348, 661/10, 720/1, 720/4, 752/1÷5 i 753, we wsi Krzyż działkę nr 819/1, oraz we wsi Gutowiec działkę nr 248/1 jako zmiany dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
06-03-2013Pomor.2013.1002w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku.
25-07-2011Pomor.2011.76.1601w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Dworcowej, Konigorskiej i Nadrzecznej w Rytlu.
21-02-2011Pomor.2011.8.213w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk.
21-02-2011Pomor.2011.8.215w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 257 LP i nr 258 LP - obręb geodezyjny Lutom gm. Czersk.
21-02-2011Pomor.2011.8.216w/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Czersk.
21-02-2011Pomor.2011.8.214w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek 144/11 i 217 we wsi Kamionka.
21-02-2011Pomor.2011.8.217w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Wieck.
10-07-2010Pomor.2010.82.1464w/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących wybrane fragmenty gminy Czersk w miejscowościach: Rytel, Fojutowo, Wojtal i Malachin
10-07-2010Pomor.2010.82.1465w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku
10-07-2010Pomor.2010.82.1466w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrany fragment miasta Czersk – rejon ulicy Lipowej i Klonowej
22-10-2009Pomor.2009.126.2432w/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk
22-10-2009Pomor.2009.126.2433w/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk
14-09-2008Pomor.2008.91.2338w/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk.
14-09-2008Pomor.2008.91.2339w/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk, we wsiach: Rytel, Krzyż, Odry, Łąg
14-09-2008Pomor.2008.91.2338w/s miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk.
26-05-2008Pomor.2008.31.948w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie ewidencyjnym Łąg - Kolonia.
26-05-2008Pomor.2008.31.946w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Piotra Ferensa.
19-06-2008Pomor.2008.38.1141w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie ewidencyjnym Ostrowite
26-05-2008Pomor.2008.31.947w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie ewidencyjnym Złotowo.
31-03-2008Pomor.2008.16.402w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku - ze zmianą „2007”.
23-02-2007Pomor.2007.14.400w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750 i 751 w obrębie Rytel, w gminie Czersk
07-02-2007Pomor.2007.14.401w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk
14-10-2006Pomor.2006.96.2001w/s zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rzemieślniczej obejmującego część działki nr 687 we wsi Rytel.", uchwalonego uchwałą Nr XXI/236/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 grudnia 2000 r.