Akty tematycznie:

Wybory
Ilość aktów: 9
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.2310w/s utworzenia Obwodu Głosowania nr 15 w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku w związku z przewidywanym referendum ogólnokrajowym
Pomor.2015.2334w/s zmiany Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pomor.2015.858w/s utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku
26-06-2014Pomor.2014.2579w/s zmiany Uchwały Nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
27-03-2014Pomor.2014.1583w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania
27-03-2014Pomor.2014.1582w/s zmiany Uchwały nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
20-12-2012Pomor.2013.665w/s podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
27-09-2012Pomor.2012.3267w/s podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
31-08-2011Pomor.2011.133.2661w/s utworzenia Obwodu Głosowania nr 15 w Zakładzie Karnym w Czersku dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP