Akty tematycznie:

Sport i rekreacja
Ilość aktów: 3
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.484w/s zmiany Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe
29-10-2014Pomor.2014.3416w/s określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe
Pomor.2013.648w/s współpracy przy wspólnej realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku -etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej"