Akty tematycznie:

Podatki i opłaty lokalne
Ilość aktów: 17
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
19-12-2013Pomor.2013.4285w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
19-12-2013Pomor.2013.4292w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
19-12-2013Pomor.2013.4290w/s obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
19-12-2013Pomor.2013.4289w/s ustalenia opłaty targowej
26-03-2013Pomor.2013.1350w/s ustalenia opłaty targowej
27-03-2013Pomor.2013.1358w/s poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów
Pomor.2013.355w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XIII/125/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
14-02-2013Pomor.2013.659w/s obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
18-12-2012Pomor.2012.3910w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
18-12-2012Pomor.2012.3909w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
04-01-2012Pomor.2011.171.3919w/s określenia wzoru formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
30-09-2011Pomor.2011.115.2370w/s ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową
19-07-2011Pomor.2011.80.1681w/s ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
08-06-2011Pomor.2011.61.1384w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z remontem elewacji budynku.
07-06-2007Pomor.2007.100.1581w/s programu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Czersk
07-07-2005Pomor.2005.61.1133w/s ustalenia wysokości prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych
13-12-2003Pomor.2003.151.2666w/s zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym