Akty tematycznie:

Oświata
Ilość aktów: 23
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.2365w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk”
Pomor.2015.1153w/s ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk
09-12-2014Pomor.2014.4064w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk"
06-12-2014Pomor.2014.3997w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
02-05-2014Pomor.2014.1610w/s ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową
19-12-2013Pomor.2013.4293w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli”
06-11-2013Pomor.2013.3623w/s przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży
Pomor.2013.354w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VII/53/99 Rada Miejskiej Czersk z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Rytlu
Pomor.2013.352w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/377/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rytlu
Pomor.2013.668w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/30/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
15-01-2013Pomor.2012.4576w/s przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk”
30-09-2011Pomor.2011.115.2370w/s ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową
19-07-2011Pomor.2011.80.1681w/s ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
01-09-2011Pomor.2011.81.1710w/s ustalenia planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
20-05-2011Pomor.2011.50.1166w/s zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.
08-07-2009Pomor.2009.81.1624w/s "Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli "
08-07-2009Pomor.2014.0Tekst jednolity: w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli "
28-12-2007Pomor.2007.163.3201w/s określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk oraz warunków i sposobu ich przyznawania
01-09-2002Pomor.2002.104.2796w/s utworzenia Zespołu Szkół w Rytlu.
01-09-2002Pomor.2002.104.2797w/s utworzenia Zespołu Szkół w Łęgu.
01-09-2001Pomor.2001.31.324w/s utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.
01-09-1999Pomor.1999.30.93w/s założenia gimnazjum w Rytlu.
01-09-1999Pomor.1999.30.94w/s założenia gimnazjum w Łęgu.