Akty tematycznie:

Ochrona środowiska
Ilość aktów: 9
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
05-12-2014Pomor.2014.3950w/s uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody
Pomor.2013.635do umowy o współpracy dotyczącej projektu „Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie", zawartej w dniu 23 marca 2011 r.
Pomor.2013.648w/s współpracy przy wspólnej realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku -etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej"
06-09-2011Pomor.2011.102.2037w/s uznania terenów na obszarze Gminy Czersk za parki gminne
09-06-2011Pomor.2011.62.1414w/s zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
09-06-2011Pomor.2011.62.1414w/s zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
07-05-2011Pomor.2011.45.1048w/s zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru
22-02-2007Pomor.2007.30.441w/s ustanowienia pomników przyrody
15-12-2005Pomor.2005.123.2500w/s przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Czersk