Akty tematycznie:

Nieruchomości
Ilość aktów: 7
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2013.353w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/57/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata
18-12-2012Pomor.2012.3910w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
04-01-2012Pomor.2011.171.3919w/s określenia wzoru formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
08-06-2011Pomor.2011.61.1384w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z remontem elewacji budynku.
28-12-2007Pomor.2007.163.3203w/s ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
12-11-2003Pomor.2003.128.2228w/s określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
02-04-2002Pomor.2002.17.415w/s określenia wysokości bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.