Akty tematycznie:

Gospodarka komunalna, czystość i porządek
Ilość aktów: 16
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Pomor.2015.1819w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28-06-2014Pomor.2014.2160w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28-06-2014Pomor.2014.2159w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
19-12-2013Pomor.2013.4286w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
19-12-2013Pomor.2013.4288w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
19-12-2013Pomor.2013.4291w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk
06-11-2013Pomor.2013.3622w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01-07-2013Pomor.2013.2548w/s regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
02-05-2013Pomor.2013.1909w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk
02-05-2013Pomor.2013.1906w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02-05-2013Pomor.2013.1905w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
14-02-2013Pomor.2013.663w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05-09-2012Pomor.2012.4535w/s wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej zawarte w Chojnicach
28-12-2007Pomor.2007.163.3202w/s górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12-06-2006Pomor.2006.62.1286w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Pomor.2005.118.2391